Logo EpatexFotobalk

EPA Advies

De Nederlandse regering heeft internationale afspraken gemaakt over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, welke zijn vastgelegd in het Kyoto verdrag.

Dit betekend onder andere dat de eigenaar van een gebouw per 1-1 2008 verplicht is een energielabel te overleggen bij verkoop of verhuur van dat gebouw.

Ook verhuurders van recreatie woningen, al of niet verhuurd via een verhuur- of eigenaren organisatie, dienen een kopie van het energielabel aan de bewoner beschikbaar te stellen of in de woning aan te brengen. Met uitzondering van woningen die minder dan 4 maanden per jaar bewoond worden. Andere uitzonderingen worden besproken in de Energie Preformance of Buildings Directive EPBD .

Doel van het energielabel is om de mensen een instrument in handen te geven waar mee ze in één oogopslag kunnen zien hoe energiezuinig een woning is.

Het bijbehorend adviserend maatwerkadvies geeft een goed beeld van de verbeter mogelijkheden. Iemand die nieuw in een huis komt kan daar met de aanpassingen en of verbouw rekening mee houden en zo de energiekosten verlagen.

Het energielabel en het maatwerkadviesl kan alleen aangevraagd worden door een erkend energieadviseur via een gecertificeerd bedrijf. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan zijn vastgelegd in de BRL 9500 serie.

onderbalk